Topo Sun Flower Mini (16G)
Topo Barrinha (14G)
Topo Sun Flower com Labret (14G)
Topo Barrinha (16G)
Topo Cruz com Cristais (14G)
Topo Sun Flower Mini (14G)
Mini Sun Flower Vitral (16G)
Mini Sun Flower Vitral (16G)
Topo Barra Cristal Square (14G)
Mini Flor de Opala (14G)
Mini Sun Flower Black (16G)
Flor de Opala Grande (14G)